Právní služby

V rámci spolupráce s realitní kanceláří JOCH Reality připravujeme kupní a nájemní smlouvy,  i smlouvy o převodu družstevních podílů (dříve převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu). Samozřejmostí je právní servis klientům realitní kanceláře, včetně uzavírání zprostředkovaných smluv v advokátní kanceláři, kde je současně advokátem ověřována pravost podpisů účastníků smluv.

 

Na příslušné katastrální úřady podáváme na základě zmocnění uvedeného v námi sepsaných smlouvách návrhy na vklad vlastnického práva. Klienti realitní kanceláře jsou tak v řízení před katastrálním úřadem zastoupeni advokátem, takže s tímto již nemají žádné vyřizování.

 

Všem klientům nabízíme spolu se sepsáním kupní smlouvy i možnost advokátní úschovy kupní ceny nebo úhrady za převod. Tím je absolutně vyloučena situace, kdy by jedna strana smluvního vztahu vlastnila jak nemovitou věc, tak kupní cenu, a druhá strana nic. Pro každý jednotlivý případ je veden zvláštní bankovní účet advokáta, takže se finance jednotlivých klientů navzájem nijak nemíchají. Navíc je advokátní úschova i pro financující banky většinou zárukou řádného převodu finančních prostředků.

 

Na přání klientů provádíme zpracování a podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhradu daní a poplatků příslušným finančním úřadům a institucím z částek uložených v advokátní úschově  Z kupní ceny též dle požadavku klientů vyplatíme exekuce, zástavy a další pohledávky.

 

Advokátní kancelář Votroubek

Purkyňova 115 

Vysoké Mýto 566 01 Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00

Lidé u AK Votroubek


Matěj Votroubek

tel.: 725 723 289

email: advokat@advokat-votroubek.cz