I. díl

 

Na začátku roku 2016 jsem pro vás připravil novinky z oblasti realitního trhu pro nastávající rok. Po půl roce se však mnohé změnilo, proto je mou  příjemnou povinností seznámit čtenáře mého BLOGu se změnami, které nastaly, nebo které nás v dohledné době čekají. Níže se vám pokusím popsat nastalou situaci, která se týká změny v novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

 

Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu

 

Od 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Velmi laicky můžeme říci, že šlo o odvod zastavěné nebo zpevněné plochy při stavbě rodinného domu (vedený dle KN jako zahrada či orná půda) za určitý peněžní poplatek. Při stanovení výše poplatku je posuzována například bonita půdy, třída ochrany, negativní ovlivnění životního prostředí, atd.

 

Na základě velmi složitého výpočtu, vycházejícího z těchto údajů, mnohdy docházelo k extrémním případům, kdy se finální částka odvodu vyšplhala až do řádů statisíců korun. Osobně jsem se setkal s případem, kdy na mnou prodávaném pozemku v hodnotě 500.000 Kč, částka odvodu pak činila neuvěřitelných 160.000 Kč.

 

Příslib lepších zítřků

 

Tato extrémní situace se však brzy změní. Novela, která již prošla schválením parlamentu a je podepsaná prezidentem republiky totiž deklaruje, že majitelé domu o ploše 200m² by na poplatku měli zaplatit maximálně 36.000 Kč. Maximální odvod za metr čtvereční by pak měl být 180 Kč.

 

Od léta/podzimu 2016, kdy novela vejde v platnost, by se již nemělo stát, že by se opakoval výše zmínění případ.

 

Je však bohužel nutné podotknout, že lidé, kteří za poplatek již zaplatili nebo zahájili řízení za stávajících podmínek (tedy dle novely platné z dubna 2015), nebudou mít po úpravě novely právo na vrácení, byť jen části, tohoto poplatku.

 

Více informací o novele najdete pod tímto odkazem: http://stavba.tzb-info.cz/119133-snemovna-stvrdila-nizsi-platby-za-vyneti-pudy-pro-rodinne-domy

 

Odkaz na tabulku výpočtu ZPF: http://www.brandysko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=29957

 

V příštím díle vás seznámím s očekávanými změnami, které se týkají hypotečních úvěrů.

 

Michal Joch / info@jochreality.cz / 774 500 346

news2016-300x178