Právní služby | JOCHreality

Právní služby

Reality a vše s nimi spojené jsou naším světem. Proto Vám rádi pomůžeme také s právními záležitostmi, které se pojí s koupí nemovitosti. Ve spolupráci s advokátní kanceláří AK Votroubek Vám necháme připravit kupní či nájemní smlouvy, nebo smlouvy o převodu družstevních podílů (dříve převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu). Samozřejmostí je pak právní servis včetně uzavírání zprostředkovaných smluv v advokátní kanceláři, kde je současně advokátem ověřována pravost podpisů účastníků smluv.

Na příslušné katastrální úřady podáváme na základě zmocnění uvedeného v námi sepsaných smlouvách návrhy na vklad vlastnického práva. Klienti jsou tak před katastrálním úřadem zastoupeni advokátem, díky čemuž nemají žádné zbytečné vyřizování.

Všem klientům nabízíme spolu se sepsáním kupní smlouvy i možnost advokátní úschovy kupní ceny nebo úhrady za převod. Tím je absolutně vyloučena situace, kdy by jedna strana smluvního vztahu vlastnila jak nemovitou věc, tak kupní cenu, a druhá strana nic. Pro každý jednotlivý případ je veden zvláštní bankovní účet advokáta, takže se finance jednotlivých klientů navzájem nijak nemíchají. Navíc je advokátní úschova i pro financující banky většinou zárukou řádného převodu finančních prostředků.

Na přání klientů provádíme zpracování a podání daňového přiznání, úhradu daní a poplatků příslušným finančním úřadům a institucím z částek uložených v advokátní úschově. Z kupní ceny též dle požadavku klientů vyplatíme exekuce, zástavy a další pohledávky.


Advokátní kancelář Votroubek

Purkyňova 115
Vysoké Mýto 566 01 Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00


Matěj Votroubek

tel.: 725 723 289
email: advokat@advokat-votroubek.cz

Co o něm říká Michal: S panem Votroubkem se znám ještě z dob, kdy pracoval jako advokátní koncipient. Když se jako advokát v roce 2015 osamostatnil, bylo pro mě jasnou volbou, aby se o všechny moje zakázky staral právě on. Za léta spolupráce jsme řešili celou řadu případů - složitějších i těch méně náročných. Vždy to dopadlo dobře a ke vzájemné spokojenosti nás i klientů.